Reiss trappe fra London
Trappe i REISS signature store i London

Cirkulær musetrappe på Lisbjerg skole. Trappen er fastgjort til rotunden.
Musetrapper
 

Med den høje styrke i CRC kombineret med stålfibre og et dæklag til armering på typisk 15 mm blev der åbnet op for at udføre de såkaldte musetrapper i CRC - og stadig opnå et forholdsvist slankt design. Med musetrapperne bærer trin og stødtrin i sig selv uden at trappen bæres af en vange eller med fastgørelse i væg, hvilket giver et enkelt og minimalistisk design. 

Med begrænsede spænd kan trintykkelsen være helt ned til 70 mm, men da stivheden af denne type trappe er forholdsvis begrænset øges tykkelsen hurtigt med større spænd. Ved lange musetrapper er det derfor ofte nødvendigt at etablere mellemunderstøtninger eller indspænde trappen i top eller bund med en repose.

Der er skabt en række meget flotte trapper med "musetrappe"-udformningen og kan trappetypen anvendes på et projekt med forholdsvist mange gentagelser kan der også opnås en fornuftig økonomi på trappen.

Nedenfor er angivet eksempler på flere forskellige projekter med CRC musetrapper.

 
Trappen set overfra
Trappen støttes af en skillevæg
Trappe forfra - tykkelse af trappen er 90 mm
 Tykkelse på trin er 90 mm
T&O Stelectric - Randers
 

I 2002 leverede Hi-Con trapper til T&O Stelectric i Randers.  Trappen understøttes midtvejs af en skillevæg med tykkelsen 90 mm - svarende til tykkelsen på trappen. Repose og trappeløb er støbt hver for sig for at holde formudgifterne nede. Hoffmann, Brabrand var entreprenør, mens Arkitema var arkitekter.
JBS trappe fra siden
Trappen er indspændt forneden pga. det lange spænd
JBS trappe forfra
 
JBS - Herning 


I 2004 leverede Hi-Con en musetrappe i lys CRC til JBS, Herning. Det var det første projekt, hvor der blev anvendt lys CRC. For at få den lyse CRC erstattes den normale mikrosilica i CRC med en speciel hvid mikrosilica.

Arkitekt på opgaven var Friis & Moltke, Aalborg, mens NIRAS, Herning var ingeniør og byggepladsleder.

nærbillede musetrappe
Tykkelse på trinene er 80 mm
Musetrappe mod væg
Trappen er fastgjort til væggen i punkter
Brunbjergvej - Århus
 

I 2007 producerede Hi-Con 3 løb og 2 reposer som musetrappe til Bellinger i Risskov. Tykkelsen på trinene er 80 mm.

Entreprenør var Hedebo A/S, ingeniør var Kersten & Westphal og arkitekt var Smærup & Wessman - alle Randers.

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap