Fligaltaner på Julius Posseltsvej, Nørresundby
 
Altangang på Stengården, Bagsværd
Fligaltaner


De første altaner, der blev produceret i CRC, var udformet med en række tynde flige, der blev boltet fast til huldækket og bar en udkraget plade. Muligheden for at udforme pladen med en tykkelse på 50-80 mm betød, at det kun var en relativt begrænset vægt, der skulle optages af fligene, og muligheden for at benytte en tætliggende armering i fligene gjorde, at fligene kunne udføres med så lille en tykkelse (80-100 mm), at det var muligt at isolere både over og under fligen og dermed undgå en kuldebro. Dette princip - der samtidig var hurtigt at montere - gav helt andre muligheder for at kombinere brandsikkerheden og det robuste udtryk i beton med de lette, udkragede konstruktioner i stål.

Med de stigende krav til minimering af varmetab er fligaltanerne efterhånden afløst af andre altantyper - primært isokorb-altanerne og de ophængte altaner - men denne altantype har med tusinder af elementer sat et markant præg på mange bygninger opført i det første årti af 2000. Med fligaltanerne har der specielt været udfordringer omkring udførelsesfasen - korrekt montage og korrekt udførelse af isolering og trinlydsdæmpning - og med de altantyper, der efterhånden har afløst fligaltanerne, er risikoen for fejl i denne fase søgt reduceret.

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap