AP trappe
Trappe på Aalborg Portland

Trappe i Fiberlan, Odense
Trapper med vanger
 

Med lange spænd er det nødvendigt at benytte en eller flere vanger for at give stivhed og undgå at selve trappen bliver klodset. Afhængigt af ønsker og muligheder for montage kan vangen udføres som en integreret del af trappen, eller trin og vange kan støbes separat - hvilket eksempelvis kan være en fordel, hvis montage skal foregå et sted, der er vanskeligt tilgængeligt. Støbning i flere dele kan også ofte betyde en besparelse i form.

Med vangen som den bærende del af trappen kan trinene til gengæld udføres meget slanke, og kombineres der med en variation af tværsnittet på trinet kan der opnås et meget slankt indtryk, som eksempelvis ved nedenstående trappe til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Århus, hvor trinene har en tykkelse på 35 mm yderst, men er væsentligt tykkere hvor de er fastgjort til vangen. 

Der er eksempler på flere projekter nedenfor.

Trappen har profil svarende til gangbroerne

Tykkelsen yderst på trinene er 35 mm
 
Trapper i Århus


Et smukt eksempel på slanke elementer i CRC er trapper og gangbroer i indgangspartiet til den nye Familie- og Beskæftigelsesforvaltning i Århus. Trapperne er støbt med en central vange, og således at trinene har en tykkelse på kun 35 mm foruden.


Gangbroerne er en kompositløsning, hvor den bærende bjælke er udført på traditionel vis som forspændt beton, mens de tynde plader på toppen er støbt i CRC og fastgjort med CRC JointCast. Trapper og gangbroer er produceret af Beton-Tegl, Støvring og arkitekterne var 3xNielsen, Århus. NCC var entreprenør på projektet, mens Rambøll var ingeniører.  


Trappen er ophængt i stag i loftet
 


Trappe i Svendborg


Trappe og gangbro ved Maersk Training Center i Svendborg udført med en enkelt central vange og uden stødtrin. Både trappe og gangbro er udført som elementer og samlinger på stedet er udført med CRC JointCast. Henning Larsens Tegnestue har designet trappen og beregninger er udført af Rambøll.

Henning Larsens Tegnestue har senere tegnet en tilsvarende trappe til biblioteket på Roskilde Universitet.
 

Trappen består af løse elementer samlet på stedet

Trappen er udført uden stødtrin
Roskilde Universitet


Trappe og gangbro i biblioteket på Roskilde Universitet. Trappen er delvist understøttet ved ophængning i loftet. Der er benyttet en enkelt central vange og det lette og luftige er understreget ved udeladelsen af stødtrin.

Trappen er tegnet af Henning Larsens Tegnestue og den er beregnet af Carl Bro as. Jorton var entreprenør på projektet.

Trappen er støbt som elementer af PL Beton og samlinger er foretaget på stedet med CRC JointCast. Det gælder eksempelvis kryds mellem de bjælker, der understøtter reposen, hvorved konstruktionen fremstår monolitisk uden synlige samlinger.
 

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap