Udkragede altaner på Rentemestervej, København

CRC altan benyttet i Løngangsgade, Hillerød
Altaner


Siden de første altaner i CRC blev produceret i 1997 er der udført tusinder af altaner i en lang række variationer. Med den store styrke og holdbarhed, der kan opnås med CRC, er der en betydelig designfrihed for at opnå de flotteste og mest hensigtsmæssige løsninger. De fleste løsninger i CRC har været udført med udkragede altaner eller altangange, hvor det slanke og lette udtryk har været vigtigt. Der undgås søjler eller bjælker til understøtning og samtidig er vægten, der skal optages i bygningen, forholdsvis begrænset. 

Mens styrken og holdbarheden giver mulighed for at designe meget slanke og elegante emner, er stivheden af CRC kun lidt større end stivheden i almindelig beton, og det betyder at nedbøjninger sætter en grænse for størrelsen af udkragningen. Derfor benyttes CRC altaner eller altangange også med andre typer af understøtninger, der giver andre muligheder for udformning eller som passer bedre med bygningens statiske system. De typiske altantyper beskrives nærmere i sektionerne fligaltaner, isokorbaltaner, simpelt understøttede altaner og ophængte altaner, hvor der vises eksempler på anvendelser efter hvert enkelt princip.

 

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap