Dæksler til drænkanal


En billig og effektiv løsning blev opnået med anvendelse af CRC dæksler, da der opstod problemer med at kunne anvende dæksler af støbejern i tunnelerne under Storebælt. Med en tykkelse af dækslerne på 40 mm og et dæklag til armeringen på 10 mm var det muligt at opnå tilstrækkelig styrke til at klare belastningen fra passagen af de mange toghjul, og samtidig dokumentere at dækslerne kunne leve op til kravet om 100-års levetid, selv i det meget aggressive miljø.

Projektet blev oprindeligt indledt fordi anvendelse af støbejernsdækslerne gav anledning til problemer med de elektriske installationer, hvilket ville kræve isolering af alle dækslerne. Valget af CRC dæksler løste problemet og gav desuden en væsentlig besparelse. Der blev produceret mere end 40.000 dæksler i CRC.
 

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap