Udstøbning af bjælkesamling
 
 
Forskning og udvikling


CRC har været genstand for en lang række udviklingsprojekter siden opfindelsen i 1986. Udover at fastlægge en række egenskaber med hensyn til bøjning, forskydning, sejhed, udmattelse, forankring, impact, tri-axial trykstyrke osv., har projekterne også sigtet på at beskrive fordelene ved anvendelse af CRC på bestemte områder. Et EUREKA projekt med danske og britiske partnere førte til design, produktion og afprøvning i fuld skala af tunnel foringer i CRC. Et Brite/EuRam projekt med danske, franske og spanske partnere omfattede produktion i større skala, udarbejdelse af en design manual og afprøvning af bjælker, søjler og hårdt belastede samlinger.

Herudover er der gennemført et Brite/EuRam projekt med deltagere fra 7 forskellige europæiske lande, hvor højstyrkebetoners opførsel under brand er undersøgt, samt et projekt med Mål 2 midler, hvor anvendelsen af CRC til søjler er afprøvet. Resultaterne fra Mål 2 projektet er beskrevet i en artikel til Nordic Concrete Research, der kan ses på dokumentations-siden.

Efter at være anvendt siden starten af 90'erne er der tusindvis af CRC referencer (primært i Danmark), men nye anvendelsesområder undersøges løbende i samarbejde med både industrielle partnere og videninstitutioner. Eksempelvis er der - udover på danske universiteter - for øjeblikket arbejde igang med CRC på universiteterne i Kyoto og Ottawa, mens der netop er afsluttet et Ph.D. projekt i Madrid vedrørende anvendelse af CRC JointCast til brosamlinger.
 

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap