Brudenergibestemmelse for bjælke
med kærv

Belastning af CRC bjælke
Sejhed


Den ekstreme sejhed i CRC - i bjælker, plader, søjler og samlinger - opnås på grund af et stort indhold af små, stive stålfibre og tætliggende armering.
Grafen til venstre viser en sammenligning mellem to bjælker belastet i bøjning, begge med kærv. Den røde kurve er for en bjælke uden fibre, mens den blå kurve er for en bjælke med 6% fibre. Energien under den blå kurve er 100 gange større end energien under den røde kurve, hvilket viser at modstanden mod udvikling af revner er meget større med fiberarmering.

 

Betydningen af dette kan ses i billedet til venstre, hvor en 2 meter lang bjælke - bjælken beskrevet i afsnittet "egenskaber" - bliver belastet i 4-punkts bøjning. Nedbøjningen i midten er 70 mm da billedet er taget, svarende til bøjespændinger på mere end 320 MPa.

Typiske konstruktioner i CRC vil selvfølgelig ikke blive belastet så hårdt, men sejheden giver en stor sikkerhed mod brud idet deformationerne vil blive meget store inden brudstyrken nås, og desuden medvirker fibrene til at kontrollere revner. 

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap