6% fiberindhold

3% fiberindhold
Bearbejdelighed


CRC matricen er temmelig klistret på grund af det høje indhold af mikrosilica, men på grund af de gode flydeegenskaber er det forholdsvis let at udstøbe CRC - selv med stort fiberindhold og tætliggende armering. Vand/binder-forholdet er typisk i området 0,15-0,20, men CRC-matricen er thixotrop og reagerer dermed godt på vibrationer. In-situ støbte samlinger mellem elementer af almindelig beton udføres stort set altid med 6%  fibre, mens trapper og altaner oftest udføres med 2-3% fibre. På billederne er vist sætmål for en CRC-matrice med henholdsvis 6 og 3% fibre.

 

Sætmålet er ikke særlig velegnet til at beskrive bearbejdeligheden af fiberarmeret beton, men det giver en indikation af behovet for vibrering i forbindelse med udstøbning af betonen.
Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap